Benefity Partnershipu

Spolupráce s platformou Versatio vám přináší jednorázový zisk financí a následně pravidelný přísun royalties. Navíc se díky nám můžete spojit se svými fanoušky novými způsoby a posílit svou komunitu. Neomezujte se jen na tradiční způsoby interakce se svými fanoušky a využijte potenciálu nových technologií.

finance image
Zisk financí

Partneři získají okamžitý finanční přínos prodejem svých Masterpieces na platformě Versatio.

share image
Pravidelný podíl na zisku

Partneři si mohou zajistit pravidelný příjem z prodeje svých Masterpieces i v dlouhodobějším horizontu, protože získávají podíl z každého dalšího přeprodeje.

brand image
Zvyšování atraktivity a budování brandu

Partneři mohou využít platformu Versatio k propagaci svého díla, nebo projektů a získat nové fanoušky a sběratele, což může vést ke zvýšení atraktivity a hodnoty jejich brandu.

security image
Jednoduchost a bezpečnost

Platforma Versatio nabízí jednoduchý a bezpečný způsob vydávání a obchodování s Masterpieces pro partnery a uživatele.

Chci partnership
Chci partnership

Vyplňte formulář a probereme jak by mohla naše spolupráce vypadat.